OBNOVENÍ VÝUKY V JAZYKOVÉM KLUBU KWAK!

Od 11. 05. 2020

bude dle usnesení vlády obnovena pravidelná zájmová činnost.

Podmínky účasti:

 

Organizace výuky bude uzpůsobena zpřísněným hygienickým požadavkům.

 

Zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše před prvním vstupem čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Účastníci se před výukou budou shromažďovat před budovou, kde vyčkají na lektora. Po ukončení výuky budovu opustí v co nejkratší době (prosíme zákonné zástupce o včasné vyzvedávání dětí).

 

Do budovy bude umožněn vstup pouze účastníkům, nikoli rodičům či dalšímu doprovodu.

 

Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování

je důvodem k vyloučení z výuky.

 

Pokud bude účastník vykazovat některý z příznaků onemocnění, vstup do budovy mu nebude umožněn; příp. bude izolován a zákonný zástupce (v příp. nezletilého účastníka) bude povinen nezletilého v co nejkratší době z výuky vyzvednout.

 

Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při výuce dle organizace a pokynů lektora.

 

Každý účastník bude mít s sebou sáček a náhradní roušku.

 

Část hodin, neuskutečněných z důvodu omezení činnosti vládním nařízením, bude nahrazena prodloužením výuky do 30. 6. Zbývající poměrná část úplaty bude vrácena na účet po vyplnění písemné žádosti o vrácení poměrné části úplaty. Formulář  bude k vyzvednutí u lektorů jazykového klubu.

 

 

 

 

 

 

V Netolicích, dne 6. 5. 2020
Mgr. Lenka Ferenčíková

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Účastníci se před výukou budou shromažďovat před budovou, kde vyčkají na lektora. Po ukončení výuky budovu opustí v co nejkratší době (prosíme zákonné zástupce o včasné vyzvedávání dětí).

 

Účastníci různých skupin se v budově nebudou setkávat.

 

Do budovy bude umožněn vstup pouze účastníkům, nikoli rodičům či dalšímu doprovodu.

 

Každý účastník bude mít s sebou sáček a náhradní roušku.

 

Po příchodu do třídy každý účastník použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou mýdlem.

 

Maximální počet účastníků ve skupině je 8.

 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud bude zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). V případě bližšího kontaktu (např. při skupinové práci), musí všichni účastníci nosit roušky.

 

Při sejmutí roušky si každý účastník ukládá svou roušku do sáčku.

 

 

 

Ve třídě se bude často větrat a bude docházet k dezinfekci prostor po odchodu každé skupiny.

 

Lektor povede evidenci účastníků.

kwak!

Hornická 568, Netolice

723 066 272

Mám zájem o novinky