cKURZY NETOLICE

NETOLICE

Nabízíme angličtinu pro nejmenší, žáky ZŠ/SŠ, maturanty a dospěláky.

Pro předškolní děti a děti mladšího školního věkuje výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumìt jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů´, ze kterých musí mít dobré známky). 

Max 8 dětí ve skupině.

 

Výuka pro žáky základních škol a studenty středních školje vedena formou skupinového nebo individuálního doučování.

 

V rámci individuální výuky poskytujeme i přípravu na maturitu. Učení je komplexní, věnující se všem částem této zkoušky a probíhá dle oficiálních materiálůk tomuto účelu určených.

 

Nabízíme i kurz praktické angličtiny pro dospělé studenty.

Kurzy se konají v bývalém zdravotním středisku.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

NE_Hravá AJ pro nejmenší začátečníky

3-4 roky

STŘEDA

15:15 – 16:00

15x 45min

1425,-

1425,-

15x 60min

14:00 – 15:00

STŘEDA

5 let - 3.tř.

NE_Hravá AJ pro začátečníky

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod. 

Max 8 ve skupině.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

NE_Hravá AJ navazující I.

předškoláci

PONDĚLÍ

16:20 – 17:20

15x 60min

1425,-

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

NE_Hravá AJ navazující I.

ml. školáci

ČTVRTEK

14:00 – 15:00

15x 60min

1425,-

1425,-

15x 60min

15:10 – 16:10

PONDĚLÍ

předškol. - 1.tř.

NE_Hravá AJ navazující II.

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

14:00 – 15:00

PONDĚLÍ

ml. školáci

NE_Hravá AJ navazující II.

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

Max 8 ve skupině.

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

Max 8 ve skupině.

NE_Hravá AJ navazující II.

ml. školáci

ČTVRTEK

15:10 – 16:10

15x 60min

1425,-

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní). Získání široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Osvojování si určitých gramatických struktur a jejich využití. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play). Psaný projev.

Max 8 ve skupině. 

NE_Hravá AJ pro školáky

5. třída

STŘEDA

16:10 – 17:10

15x 60min

1425,-

1500,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

-

NE_Doučování AJ (ZŠ/SŠ)

Procvičování, upevňování a prohlubování školního učiva. Rozšiřování slovní zásoby.

Pro úplné začátečníky. Důraz na praktičnost… dorozumívání v běžných situacích. Komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

3-8 studentů

NE_Praktická AJ pro dospěláky – začátečníci

-

PONDĚLÍ

17:30 – 18:30

15x 60min

od 1500,-

od 1500,-

15x 60min

ve večerních hodinách

dle dohody

-

NE_Praktická AJ pro dospěláky – navazující

Určeno loňským nebo věčným začátečníkům. Důraz na praktičnost… dorozumívání v běžných situacích. Komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

3-8 studentů  

Všestranný jazykový rozvoj, hl. rozvoj komunikačních dovedností (rychlé a spontánní reakce, obohacení slovní zásoby, role-play-game, atd.). Možnost domluvy na individuální výuku. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

 

Max 6 ve skupině.

NE_Konverzace s rodilým mluvčím (ZŠ/SŠ)

-

termín

dle naplnění kurzu a dohody

15x 60min

od 2250,-

Všestranný jazykový rozvoj, hl. rozvoj komunikačních dovedností (rychlé a spontánní reakce, obohacení slovní zásoby, role-play-game, atd.). Možnost domluvy na individuální výuku. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

 

Max 6 ve skupině.

NE_Konverzace s rodilým mluvčím (dospěláci)

-

termín

dle naplnění kurzu a dohody

15x 60min

od 2700,-

220,-/60min

Český lektor

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

NE_Individuální výuka AJ (děti ZŠ) -Český lektor

NE_Individuální výuka AJ (studenti SŠ, maturanti, dospěláci) -Český lektor

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

Český lektor

270,-/60min

370,-/60min

Rodilý mluvčí

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

NE_Individuální výuka AJ -Rodilý mluvčí

1425,-

15x 60min

16:20 – 17:20

PONDĚLÍ

předškoláci

NE_Hravá AJ navazující I.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

NE_Hravá AJ navazující I.

předškoláci

PONDĚLÍ

16:20 – 17:20

15x 60min

1425,-

NE_Hravá AJ navazující I.

předškoláci

PONDĚLÍ

16:20 – 17:20

15x 60min

1425,-

NE_Hravá AJ navazující I.

předškoláci

PONDĚLÍ

16:20 – 17:20

15x 60min

1425,-

Všestranný jazykový rozvoj, hl. rozvoj komunikačních dovedností (rychlé a spontánní reakce, obohacení slovní zásoby, role-play-game, atd.). Možnost domluvy na individuální výuku. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

 

Max 6 ve skupině.