ČESKÉ BUDĚJOVICE

Nabízíme angličtinu pro nejmenší, žáky ZŠ/SŠ, maturanty a seniory.

Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumìt jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů´, ze kterých musí mít dobré známky). 

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod. 

Max 8 dětí ve skupině.

 

Výuka pro žáky základních škol a studenty středních škol je vedena formou skupinové výuky s českou lektorkou či rodilým mluvčím.

 

Poskytujeme i přípravu na maturitu. Učení je komplexní, věnující se všem částem této zkoušky a probíhá dle oficiálních materiálůk tomuto účelu určených.

 

Nabízíme i kurz praktické angličtiny pro dospělé studenty a speciální kurzy pro seniory.

Kurzy se konají v prostorách Pražská 3 v 1. patře.

2145,-

15x 45min

15:00 – 15:45

STŘEDA

Děti 2-3 roky

ČB_AJ klubík

Děti v doprovodu rodiče (prarodiče apod.), který za dítě zodpovídá po celou dobu kurzu.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod. 

Max 6 dětí ve skupině.

2145,-

15x 45min

16:00 – 16:45

STŘEDA

3-4 roky

ČB_Hravá AJ – mini začátečníci

Bez doprovodu rodičů.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod. 

Max 8 dětí ve skupině.

2145,-

15x 45min

13:45 – 14:45

STŘEDA

5let-3.tř.

ČB_Hravá AJ –  začátečníci

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod. 

Max 8 dětí ve skupině.

2145,-

15x 60min

dle dohody

termín

ČB_Hravá AJ – navazující

Děti pokračující z loňského kurzu.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod. 

Max 8 dětí ve skupině.

3720,-

15x 60min

17:00 – 18:00

STŘEDA

ČB_AJ pro prarodiče s vnoučaty

Určeno pro 1 prarodiče + 1 vnouče (5-9 let) – začátečníci.

Zkuste, komu to půjde lépe. Komunikativní a hravý způsob výuky, pestrost aktivit.

Max 5 dvojic v kurzu

2475,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

ZŠ/SŠ

ČB_Doučování

Procvičování, upevňování a prohlubování školního učiva. Rozšiřování slovní zásoby.

Max 4 ve skupině.

3150,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

ZŠ/SŠ

ČB_Konverzace s rodilý mluvčím

Všestranný jazykový rozvoj, hl. rozvoj komunikačních dovedností (rychlé a spontánní reakce, obohacení slovní zásoby, role-play-game, atd.)

3-6 ve skupině​

2985,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

maturanti

ČB_Maturita SOS

Všestranná příprava na maturitní zkoušku. Osvojení si taktiky. Obsah kurzu uzpůsoben úrovni i požadavkům maturity, vychází z materiálů pro tento účel určených. 

2275,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

ČB_AJ pro seniory začátečníky

V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH

Angličtina v každém věku. Přizpůsobíme se vašemu tempu. Praktický, komunikativní jazyk a efektivní, pestrá výuka.

Max 6 osob ve skupině.

2275,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

ČB_AJ pro mírně pokročilé seniory

V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH

Angličtina v každém věku. Přizpůsobíme se vašemu tempu. Praktický, komunikativní jazyk a efektivní, pestrá výuka.

Max 6 osob ve skupině.

Český lektor

350,-/60min

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

ČB_Individuální výuka AJ -Český lektor

Rodilý mluvčí

390,-/60min

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

ČB_Individuální výuka AJ -Rodilým mluvčí

 

PIŠTÍN

V naší nabídce najdete kurzy pro předškoláky, žáky ZŠ i dospěláky.

Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny – dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumět jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci.

 

Výuka pro žáky základních škol je vedena formou doučování... doplnění potřebných znalostí a jejich prohloubení. Stále je kladen důraz na přirozené užití jazyka.

 

Nabízíme i kurz praktické angličtiny pro dospělé studenty na úrovni začátečníků a pokročilých.

 

Kurzy se konají v prostorách MŠ Pištín.

1425,-

15x 60min

15:40 – 16:40

ÚTERÝ

4-7 let

PI_Hravá AJ pro začátečníky

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

14:30 – 15:30

ÚTERÝ

5 let – 3.třída

PI_Hravá AJ navazující I.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

16:50 – 17:50

ÚTERÝ

5 let - 3.třída

PI_Hravá AJ navazující II. 

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

dle ročníků

PI_Doučování AJ (ZŠ/SŠ)

Procvičování, upevňování a prohlubování školního učiva. Rozšiřování slovní zásoby.

3-6 studentů

1800,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

-

PI_Praktická AJ pro dospěláky – navazující II.

Důraz na praktičnost… dorozumívání v běžných situacích. Komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata.

3-8 studentů

NETOLICE

Nabízíme angličtinu pro nejmenší, žáky ZŠ/SŠ, maturanty a dospěláky.

Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumìt jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů´, ze kterých musí mít dobré známky). 

Max 8 dětí ve skupině.

 

Výuka pro žáky základních škol a studenty středních škol je vedena formou skupinového nebo individuálního doučování.

 

V rámci individuální výuky poskytujeme i přípravu na maturitu. Učení je komplexní, věnující se všem částem této zkoušky a probíhá dle oficiálních materiálůk tomuto účelu určených.

 

Nabízíme i kurz praktické angličtiny pro dospělé studenty.

Kurzy se konají v bývalém zdravotním středisku.

1425,-

15x 45min

15:15 – 16:00

STŘEDA

3-4 roky

NE_Hravá AJ pro nejmenší začátečníky

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

14:00 – 15:00

STŘEDA

5 let - 3.tř.

NE_Hravá AJ pro začátečníky

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod. 

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

16:20 – 17:20

PONDĚLÍ

předškoláci

NE_Hravá AJ navazující I.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

14:00 – 15:00

ČTVRTEK

ml. školáci

NE_Hravá AJ navazující I.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

15:10 – 16:10

PONDĚLÍ

předškol. - 1.tř.

NE_Hravá AJ navazující II.

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů. Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

14:00 – 15:00

PONDĚLÍ

ml. školáci

NE_Hravá AJ navazující II.

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů. Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

15:10 – 16:10

ČTVRTEK

ml.školáci

NE_Hravá AJ navazující II.

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů. Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

Max 8 ve skupině.

1425,-

15x 60min

16:10 – 17:10

STŘEDA

5. třída

NE_Hravá AJ pro školáky

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní). Získání široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Osvojování si určitých gramatických struktur a jejich využití. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play). Psaný projev.

Max 8 ve skupině.  

1500,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

-

NE_Doučování AJ (ZŠ/SŠ)

Procvičování, upevňování a prohlubování školního učiva. Rozšiřování slovní zásoby.

od 1500,-

15x 60min

17:30 – 18:30

PONDĚLÍ

-

NE_Praktická AJ pro dospěláky – začátečníci

Pro úplné začátečníky.   Důraz na praktičnost… dorozumívání v běžných situacích. Komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

3-8 studentů  

od 1500,-

15x 60min

ve večerních hodinách

dle dohody

-

NE_Praktická AJ pro dospěláky – navazující

Určeno loňským nebo věčným začátečníkům. Důraz na praktičnost… dorozumívání v běžných situacích. Komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

3-8 studentů  

od 2250,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

-

NE_Konverzace s rodilým mluvčím (ZŠ/SŠ)

Všestranný jazykový rozvoj, hl. rozvoj komunikačních dovedností (rychlé a spontánní reakce, obohacení slovní zásoby, role-play-game, atd.). Možnost domluvy na individuální výuku. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

Max 6 ve skupině.

od 2700,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

-

NE_Konverzace s rodilým mluvčím (dospěláci)

Všestranný jazykový rozvoj, hl. rozvoj komunikačních dovedností (rychlé a spontánní reakce, obohacení slovní zásoby, role-play-game, atd.). Možnost domluvy na individuální výuku. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

Max 6 ve skupině.

220,-/60min

Český lektor

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

NE_Individuální výuka AJ (děti ZŠ) -Český lektor

270,-/60min

Český lektor

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

NE_Individuální výuka AJ (studenti SŠ, maturanti, dospěláci) -Český lektor

370,-/60min

Rodilý mluvčí

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

NE_Individuální výuka AJ -Rodilý mluvčí

PRACHATICE

Nabízíme angličtinu pro nejmenší a žáky ZŠ/SŠ.

Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumìt jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů´, ze kterých musí mít dobré známky). 

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod. 

Max 8 dětí ve skupině.

 

Výuka pro žáky základních škol a studenty středních škol je vedena formou individuální/skupinové výuky s českou lektorkou.

Kurzy se konají v prostorách Portus Prachatice.

1800,-

15x 60min

16:15 – 17:15

PONDĚLÍ

od 4 let

PT_Hravá AJ pro začátečníky

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod. 

Max 8 ve skupině.

1800,-

15x 60min

16:15 – 17:15

ÚTERÝ

od předškol.

PT_Hravá AJ navazující I.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Max 8 ve skupině.

1800,-

15x 60min

16:15 – 17:15

ČTVRTEK

1.-3. tř.

PT_Hravá AJ navazující I.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

ormou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 ve skupině.

2250,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

dle ročníků

PT_Doučování AJ (ZŠ/SŠ)

Procvičování, upevňování a prohlubování školního učiva. Rozšiřování slovní zásoby.

3 – 6 studentů

LÉTO 2019 - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Užijte si léto s angličtinou v Netolicích a Pištíně.

Netolické příměstské tábory se konají ve spolupráci s PORTUS, Prachatice.

Pištínský příměstský tábor se koná ve spolupráci s MŠ 

 

Příměstské tábory Netolice

 • Místo konání – prostory JK kwak!, Hornická 568, Netolice a bezpečné příměstské oblasti

 • Vedoucí – Lenka Ferenčíková, Štěpánka Honsová, Katka Kulhánková 

 • Kapacita omezena

 • Ranní příchod dětí 7:30 - 8:00. 

 • Odpolední odchod dětí 15:45 - 16:30

 • Cena zahrnuje: celodenní program, výuka angličtiny, související materiály (výtvarné tvoření, sportovní aktivity, soutěže, odměny,   učební materiály), stravování (obědy, celodenní pitný režim).
  Prosím o uhrazení částky na účet společnosti PORTUS …  a to nejpozději do 15.6. 2019. Při platbě, prosím, uveďte variabilní symbol …  , do zprávy pro příjemce uveďte tábor Net a jméno dítěte.
  Zrušení rezervace po uhrazení ceny lze pouze v případě nemoci, a to po předložení lékařské zprávy. V takovém případě bude vrácena částka ve výši 650,-. Po zahájení tábora se již částka nevrací.

 • V den začátku tábora je nutné odevzdat prohlášení (pouze od rodičů, lékařské není nutné) o zdravotní způsobilostia upozornění napřípadné možné zdravotní potíže (alergie, nutné podávání léků…). Kopii kartičky zdravotní pojišťovny a vyplněnou přihlášku. Potřebné dokumenty Vám budou zaslány do mailu před zahájením tábora.

 • Během táborových aktivit budou pořizovány fotografie a videozáznamy, které budou sloužit pouze k prezentaci jazykového klubu kwak! a společnosti Portus, Prachatice na internetových stránkách či facebooku. Nebudou označeny jmény.

 • Stravovánízajišťované pořadatelem tábora zahrnuje teplé obědy (zprostředkované restaurací Rychta- polévka, hlavní jídlo, pití) a pitný režim po celý den. Svačiny si každé dítě přinese z domova.

 • S sebou– vhodné oblečení a obuv (pevná, sportovní), jménem označená (netekoucí) láhev na pití, přezůvky, batoh s pláštěnkou a svačinou

Příměstský tábor Pištín

 • Místo konání- MŠ Pištín

 • Vedoucí – Lenka Ferenčíková, Štěpánka Honsová, Katka Kulhánková

 • S sebou -  vhodné oblečení a obuv (pevná, sportovní), jménem označená (netekoucí) láhev na pití, přezůvky, batoh s pláštěnkou a svačinou

 • Podmínky účasti a registrace u ředitelky MŠ Pištín

1100,-

7:30 – 16:30

8.-12. 7.

3-10 let

NE_tábor Malý Princ

Tak jako Malý Princ opouští svou planetu, aby viděl vesmír, tak i my se vydáme na dalekou cestu za dobrodružstvím. S raketou či padákem … objevíme a prozkoumáme nové planety.

 

‘To nejdůležitější nebývá vidět hned na první pohled.’

1100,-

7:30 – 16:30

15.-19. 7.

1.-7. tř.

NE_tábor Sherlock Holmes

‘Otisky v bahně, rozbité okno, podivné zvuky… jaké další stopy nás povedou k rozluštění záhadného zmizení? Překonáme všechny nástrahy a vydáme se na dobrodružnou cestu za spravedlností? Buďte u toho s námi!’

 

‘To nejdůležitější nebývá vidět hned na první pohled.’

REZERVACE na tel.: 777 037 345

29. 7. - 2. 8.

od 3 let

PI_tábor Malý Princ

7:00 – 16:00

Tak jako Malý Princ opouští svou planetu, aby viděl vesmír, tak i my se vydáme na dalekou cestu za dobrodružstvím. S raketou či padákem … objevíme a prozkoumáme nové planety.

 

‘To nejdůležitější nebývá vidět hned na první pohled.’

 

Podmínky účasti a registrace u ředitelky MŠ Pištín