KURZY PRACHATICE

PRACHATICE

Nabízíme angličtinu pro nejmenší a žáky ZŠ/SŠ.

 

Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumìt jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů´, ze kterých musí mít dobré známky).

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

Max 8 dětí ve skupině.

 

Výuka pro žáky základních škol a studenty středních škol je vedena formou individuální/skupinové výuky s českou lektorkou.

 

Kurzy se konají v prostorách Portus Prachatice.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

 

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

PT_Hravá AJ pro začátečníky

od 4 let

PONDĚLÍ

16:15 – 17:15

15x 60min

od 1.980,-

od 1.980,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

od 2 let

PT_Hravá AJ v pohybu – pro nejmenší začátečníky

Tento kurz je koncipován jako první seznamování s jazykem a příprava pro následující kurzy. Děti se učí díky písničkám, které jsou tanečně i jinak pohybově ztvárňovány. Jsou doplněny o obrázkovou slovní zásobu, maňáskování a řadu her zapojujících různé smysly. Výuka je živá, veselá a často střídá aktivity. Děti se seznámí se základní slovní zásobou.

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

PT_Hravá AJ navazující II.

předš - 1.st

ÚTERÝ

15:30 – 16:30

15x 60min

od 1.980,-

Procvičování, upevňování a prohlubování školního učiva. Rozšiřování slovní zásoby.

 

 

4-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

PT_Doučování AJ (ZŠ/SŠ)

dle ročníků

termín

dle naplnění kurzu a dohody

15x 60min

od 2.400,-