KURZY PIŠTÍN

PIŠTÍN

V naší nabídce najdete kurzy pro předškoláky, žáky ZŠ i dospěláky.

 

Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny – dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumět jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci.

 

Výuka pro žáky základních škol je vedena formou doučování... doplnění potřebných znalostí a jejich prohloubení. Stále je kladen důraz na přirozené užití jazyka.

 

Nabízíme i kurz praktické angličtiny pro dospělé studenty na úrovni začátečníků a pokročilých.

 

Kurzy se konají v prostorách volnočasového vzdělávacího centra Pištín.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

PI_Hravá AJ pro začátečníky

4-7 let

termín

dle naplnění kurzu a dohody

15x 60min

od 1.770,-

od 1.770,-

15x 60min

16:00 – 17:00

ÚTERÝ

5 let – 3.třída

PI_Hravá AJ navazující I.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

PI_Hravá AJ navazující II. 

5 let - 3.třída

termín

dle naplnění kurzu a dohody

15x 60min

od 1.770,-

od 1.770,-

15x 60min

17:10 – 18:10

ÚTERÝ

5 let - 1.st

PI_Hravá AJ navazující III. 

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

Procvičování, upevňování a prohlubování školního učiva. Rozšiřování slovní zásoby.

 

 

5-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

PI_Doučování AJ (ZŠ/SŠ)

dle ročníků

termín

dle naplnění kurzu a dohody

15x 60min

od 1.770,-

od 1.950,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

-

PI_Praktická AJ pro dospěláky – navazující

Důraz na praktičnost… dorozumívání v běžných situacích. Komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata.

 

5-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

od 1.770,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

od 2 let

PI_Hravá AJ v pohybu – pro nejmenší začátečníky

Tento kurz je koncipován jako první seznamování s jazykem a příprava pro následující kurzy. Děti se učí díky písničkám, které jsou tanečně i jinak pohybově ztvárňovány. Jsou doplněny o obrázkovou slovní zásobu, maňáskování a řadu her zapojujících různé smysly. Výuka je živá, veselá a často střídá aktivity. Děti se seznámí se základní slovní zásobou.

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.