KURZY NETOLICE

NETOLICE

Nabízíme angličtinu pro nejmenší, žáky ZŠ/SŠ, maturanty a dospěláky.

Pro předškolní děti a děti mladšího školního věkuje výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumìt jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů´, ze kterých musí mít dobré známky). 

Max 8 dětí ve skupině.

 

Výuka pro žáky základních škol a studenty středních školje vedena formou skupinového nebo individuálního doučování.

 

V rámci individuální výuky poskytujeme i přípravu na maturitu. Učení je komplexní, věnující se všem částem této zkoušky a probíhá dle oficiálních materiálůk tomuto účelu určených.

 

Nabízíme i kurz praktické angličtiny pro dospělé studenty.

Kurzy se konají v bývalém zdravotním středisku.

Kurz je koncipován jako první seznámení s jazykem a příprava na následující kurzy. Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si základních slovíček.

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

NE_Hravá AJ pro nejmenší začátečníky

3-4 roky

ČTVRTEK

15:35 – 16:20

15x 45min

od 1.770,-

od 1.770,-

15x 60min

14:20 – 15:20

STŘEDA

5 let - 3.tř.

NE_Hravá AJ pro začátečníky

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod. 

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

Pokračovací kurz pro nejmenší děti, které začínaly s přípravou v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

NE_Hravá AJ pro začátečníky

od 4 let

STŘEDA

15:35 – 16:35

15x 60min

od 1.770,-

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly výuku v loňském roce.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, povelů, frází, písniček, apod.

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

NE_Hravá AJ navazující I.

ml. školáci

STŘEDA

13:10 – 14:10

15x 60min

od 1.770,-

od 1.770,-

15x 60min

16:20 – 17:20

PONDĚLÍ

předškol. - 1.tř.

NE_Hravá AJ navazující II.

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

od 1.770,-

15x 60min

13:10 – 14:10

ČTVRTEK

ml. školáci

NE_Hravá AJ navazující II.

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

Pokračovací kurz pro děti, které již absolvovaly 2 roky kurzů.

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, maňáskování). Osvojení si široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play).

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

NE_Hravá AJ navazující II.

ml. školáci

termín

dle naplnění kurzu a dohody

15x 60min

od 1.770,-

Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní). Získání široké škály slovíček, frází, písniček, apod. Osvojování si určitých gramatických struktur a jejich využití. Komunikace v základních komunikačních situacích (role-play). Psaný projev.

Max 8 ve skupině. 

NE_Hravá AJ pro školáky

STŘEDA

16:45 – 17:45

15x 60min

od 1.770,-

od 2.040,-

15x 60min

dle naplnění kurzu a dohody

termín

-

NE_Doučování AJ (ZŠ/SŠ)

Procvičování, upevňování a prohlubování školního učiva. Rozšiřování slovní zásoby.

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

Pro úplné začátečníky. Důraz na praktičnost… dorozumívání v běžných situacích. Komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

5-8 studentů

NE_Praktická AJ pro dospěláky – navazující

-

PONDĚLÍ

17:30 – 18:30

15x 60min

od 2.250,-

od 2.250,-

15x 60min

ve večerních hodinách

dle dohody

-

NE_Praktická AJ pro dospěláky – začátečníci

Určeno loňským nebo věčným začátečníkům. Důraz na praktičnost… dorozumívání v běžných situacích. Komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

5-8 studentů

Všestranný jazykový rozvoj, hl. rozvoj komunikačních dovedností (rychlé a spontánní reakce, obohacení slovní zásoby, role-play-game, atd.). Možnost domluvy na individuální výuku. CENA DLE POČTU STUDENTŮ

 

Max 6 ve skupině.

NE_Konverzace s rodilým mluvčím (ZŠ/SŠ)

-

termín

dle naplnění kurzu a dohody

15x 60min

od 2.625,-

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly již 3 roky našich kurzů. 
Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity podporující další jazykový rozvoj. Více se zaměřuje na psanou formu, porozumění čtenému textu a gramatickému rozvoji. Osvojení si široké škály slovíček a frází je samozřejmostí. 

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje. 

NE_Hravá AJ navazující III.

1.st - 2.st ZŠ

PONDĚLÍ

14:00 – 15:00

15x 60min

od 1.770,-

od 1.770,-

15x 60min

15:10 – 16:10

PONDĚLÍ

1.st ZŠ

NE_Hravá AJ navazující III.

Pokračovací kurz pro děti, které absolvovaly již 3 roky našich kurzů. 
Formou řízené hry. Pestré a hravé aktivity podporující další jazykový rozvoj. Více se zaměřuje na psanou formu, porozumění čtenému textu a gramatickému rozvoji. Osvojení si široké škály slovíček a frází je samozřejmostí. 

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

Kurz je vhodný pro žáky 3. třídy začínající s angličtinou ve škole. Pomůže jim překonat nesnáze v začátcích a podpoří jejich jazykový rozvoj.
Pestrá výuka plná her, pohybových aktivit a písniček navazující na školní výuku.

6-8 studentů ve skupině. Při nižším počtu se cena upravuje.

NE_Hravá AJ pro třeťáky

3. třída

ČTVRTEK

14:20 – 15:20

15x 60min

od 1.770,-

250,-/60min

Český lektor

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

NE_Individuální výuka AJ (děti ZŠ) -Český lektor

NE_Individuální výuka AJ (studenti SŠ, maturanti, dospěláci) -Český lektor

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

Český lektor

300,-/60min

380,-/60min

Rodilý mluvčí

Termín konání i obsah výuky dle dohody a potřeb studenta

NE_Individuální výuka AJ -Rodilý mluvčí